Κατηγοριες

Λύσεις Τεχνολογίας

Για σύγχρονες, ασφαλείς συναλλαγές

Υπηρεσίες BPM

Για μέγιστη παραγωγικότητα & απόδοση

Υπηρεσίες Call Center

Για βελτίωση των πελατειακών σχέσεων

Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Ενημέρωσης

Για συγκράτηση του ρίσκου

 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Η πρότασή μας για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η Mellon είναι ένας καταξιωμένος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και υπηρεσιών outsourcing που συνεργάζεται με παγκόσμιους τεχνολογικούς ηγέτες, με σκοπό παρέχει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των συναλλαγών οργανισμών με μεγάλο αριθμό συναλλασσόμενων που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από το 1994, η Mellon, παρέχει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της περιοχής τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες outsourcing, οι οποίες  βελτιστοποιούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες σε κάθε στάδιο του συναλλακτικού και πιστωτικού κύκλου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη συνολική εμπειρία του πελάτη στο σημείο επαφής (στο κατάστημα, στο διαδίκτυο, στο τηλέφωνο, στο κατάστημα, και στην έντυπη επικοινωνία).

Ειδικότερα σήμερα  που η οικονομική κρίση έχει αναδείξει την ανάγκη για ρευστότητα, διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και λειτουργική επάρκεια, η προσφορά μας έχει στόχο να βοηθήσει τους πελάτες μας να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις υπηρεσίες και ανταποκρίνεται στις πρόσθετες απαιτήσεις των τραπεζικών λειτουργιών και υποδομών τους.