Για πληροφορίες και ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Παναγιώτης Παπαχριστοφίλου
Head of Marketing
Mellon Group of Companies
Πειραιώς 74Α, 185 47 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ  +30210 37 27 752
Fax +30210 32 23 694
e-mail: p.papachristofilou@mellon.com.gr