Η προσφορά μας περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές και την επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους. Μεμονωμένα, σε πακέτο ή συνδυασμένα σε προτάσεις προστιθέμενης αξίας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται στην ανάγκη οργανισμών με μεγάλο όγκο συναλλαγών για αποτελεσματικότερη και πιο ανταγωνιστική λειτουργία:

Προϊόντα που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οργανισμών για πιο αποτελεσματικές και οικονομικές συναλλαγές, ενώ βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη στο σημείο της επαφής (στο υποκατάστημα, στο internet, στο τηλέφωνο, στο κατάστημα, στην έντυπη επικοινωνία).

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης που περιλαμβάνουν δύο καίριες δεξιότητες της Mellon: την παροχή τεχνικής υποστήριξης προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα της Mellon μεμωνομένα ή σε μορφή SLA, αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών και λύσεων λογισμικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη μιας  ιδιαίτερης ανάγκης της αγοράς ή/και του πελάτη.
 
Υπηρεσίες Call Center που παρέχουν τοπικά, ένα σημείο επαφής και την απαραίτητη εξειδίκευση για υπηρεσίες που βασίζονται στην τηλεφωνική επικοινωνία. Οι υπηρεσίες call center της Mellon καλύπτουν τόσο εισερχόμενες  (inbound) όσο και εξερχόμενες (outbound) καμπάνιες και διακρίνονται σε τρεις βασικούς τομείς – ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, telemarketing και εξυπηρέτηση πελατών. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζονται από μία ευρεία γκάμα συμπληρωματικών υπηρεσιών, που βασίζονται στις κύριες ικανότητες της Mellon οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, εκτενή τεχνογνωσία και αποτελεσματική διαχείριση διαδικασιών.
 
Υπηρεσίες Business Process Management (BPM) που προκύπτουν από ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνογνωσίας, ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογιών υψηλής εξειδίκευσης, και επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων outsourcing. Με τις υπηρεσίες BPM, η Mellon προσφέρει στους πελάτες της τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την αύξηση των κερδών τους, την απλοποίηση των διαδικασιών τους και τη βελτιστοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών τους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους. 
 
Υπηρεσίες Processing που περιλαμβάνουν την παροχή και διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών για value-added συνναλαγές με κάρτα ή / και POS.