Η Mellon είναι ένας έμπειρος πάροχος στις υπηρεσίες outsourcing, που φέρνει στο χώρο παγκόσμιου επιπέδου πρότυπα και αποδεδειγμένες ικανότητες, ενώ ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαφορετικές και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες εταιρειών με έντονη καταναλωτική δραστηριότητα.