Η Mellon Employment Services (ΕΠΑ) ιδρύθηκε με πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης που ανταποκρίνονται σε κάθε επιχειρηματική ανάγκη που σχετίζεται με την προσωρινή εργασία, καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εταιρικής στελέχωσης. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται, διαθέσιμες στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, μας επιτρέπουν να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη αντιστοίχιση υποψηφίου και ρόλου δημιουργώντας εργασιακές ευκαιρίες που θα ωφελούν και τις δύο πλευρές:
  • Κατανοούμε τις ανάγκες του πελάτη (εποχικότητα, έκτακτος φόρτος εργασίας, προσωρινή απουσία προσωπικού)
  • Αναλύουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη
  • Σκιαγραφούμε τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε θέσης εργασίας
  • Προσδιορίζουμε τι σημαίνει για τον πελάτη επιτυχία για τη συγκεκριμένη θέση
  • Επιλέγουμε και προτείνουμε τους πιο κατάλληλους υποψηφίους
  • Προβαίνουμε στην πρόσληψη των επιλεγμένων για τον πελάτη στελεχών
  • Διατηρούμε τακτική επικοινωνία για να εξασφαλίσουμε την υψηλή απόδοση και την πρόοδο των εργαζομένων
Η Mellon Employment Services (ΕΠΑ) αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη  σε κάθε σύγχρονη επιχειρηματική σας δραστηριότητα.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
 
Mellon Employment Services (ΕΠΑ) 
Πειραιώς 74A
18547, Πειραιάς
Τηλ.: +30 210 3710650
Fax: +30 210 3710659