Η Mellon Technologies ιδρύθηκε το 1994 στην Αθήνα και είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής με ηγετικό ρόλο στον χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του business process management που αφορούν σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο συναλλαγών, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, δημόσιοι οργανισμοί και ΔΕΚΟ, αλυσίδες λιανικής κ.α.

Σήμερα η Mellon Technologies απασχολεί περισσότερα από 850 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς διοίκησης, πωλήσεων, ανάπτυξης λογισμικού, τεχνικής υποστήριξης και έρευνας και ανάπτυξης. Όλοι μαζί εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε τις επιχειρηματικές στρατηγικές των πελατών μας, και να τους προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές και συμφέρουσες λύσεις και υπηρεσίες:

Τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οργανισμών για πιο αποτελεσματικές και οικονομικές συναλλαγές, ενώ βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη στο σημείο της επαφής (στο υποκατάστημα, στο internet, στο τηλέφωνο, στο κατάστημα, στην έντυπη επικοινωνία).
 
Υπηρεσίες Business Process Management (BPM) που προκύπτουν από ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνογνωσίας, ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογιών υψηλής εξειδίκευσης, και επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων outsourcing. 
 
H Mellon Technologies διαθέτει παρουσία σε όλα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας και ένα διευρυμένο δίκτυο διαπιστευμένων συνεργατών, προσφέροντας υπηρεσίες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.
 
Η Mellon Technologies έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο  EN ISO 9001:2008, και εφαρμόζει τις οδηγίες της ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), με αριθμό Μητρώου Παραγωγών 00425.
 
Μερικοί από τους πελάτες μας:
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
 

Mellon Technologies
Πειραιώς 74A
18547, Πειραιάς
Τηλ.: +30 210 3727700
Fax: +30 210 3223694
e-mail: info@mellon.com.gr
Τεχνική υποστήριξη: +30 210 3738800

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2015

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό της εταιρείας (οικονομικό έτος 2014)
Πατήστε εδώ για τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας (οικονομικό έτος 2014)

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό της εταιρείας (οικονομικό έτος 2013)
Πατήστε εδώ για τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας (οικονομικό έτος 2013)

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2014

Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Mellon Technologies και Mellon International

Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Mellon Technologies και ΜΠΛΕ ΣΦΑΙΡΑΣ