Κάθε εταρεία του Ομίλου προσπαθεί έτσι ώστε οι  επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες επιχειρηματικές και τεχνολογικές προδιαγραφές, και σε πλήρη συμμόρφωση με τους εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τον κλάδο. Συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις ανά κλάδο και επιχειρηματική δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα των πελατών μας και των καταναλωτών δε διακυβεύονται.

ISO 9001
Οι Mellon Technologies και Mellon Contact Services διαθέτουν το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας EN ISO 9001 για το σύστημα ποιότητας το οποίο εφαρμόζουν

ISO 20000
Η Mellon Solutions έχει πιστοποιηθεί με το ISO 20000,  το πρώτο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως για υπηρεσίες διαχείρισης ΙΤ (IT Management Services)   

PCI DSS
Η λύση MPG της Mellon έχει πιστοποιηθεί βάσει των προδιαγραφών PCI/DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

WEEE
Η Mellon Technologies τηρεί πλήρως της οδηγίες για τη διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) με αριθμό μητρώου 00425