Η κουλτούρα του Ομίλου Mellon εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα.

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά και σεβόμαστε τις αξίες των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. Η διαφάνεια των διαδικασιών μας επιτρέπει να προωθούμε την ομαλή ενσωμάτωση διαφορετικών ιδεών στις καθημερινές πρακτικές μας και κατ' επέκταση την επιτυχία του Ομίλου.

Παίρνουμε τις αποφάσεις μας βάσει δεδομένων και αναλύσεων. Για να το πετύχουμε αυτο, χρησιμοποιούμε την συλλογική γνώση του Ομίλου, από όλες τις χώρες και όλα τα τμήματα, και την εξειδικευμένη γνώση των στελεχών μας συνεχώς. Μαθαίνουμε από κάθε καλή πρακτική, είτε εσωτερικα είτε εξωτερικά, και από κάθε εργαζόμενο.

Τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν την εργασία τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας με πάθος και ενθουσιασμό. Κάθε εργαζόμενος συνεισφέρει στη συνολική επιτυχία του Ομίλου. Η προσωπική ευθύνη, η δέσμευση και η συνεργασία θεωρούνται προαπαιτούμενα για την επιτυχία του οργανισμού αλλά και των πελατών μας.

Τα στελέχη μας έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν συνεχώς τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, με την υποστήριξη του Ομίλου. Αναπτυσσόμαστε, αλλάζουμε και αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, χρειάζεται να:

 • Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο
 • Μοιραζόμαστε τη γνώση
 • Επικοινωνούμε με κατανοητό και ξεκάθαρο τρόπο
 • Ενθαρρύνουμε τις νέες ιδέες
 • Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο
 • Προσεγγίζουμε ενεργά ο ένας τον άλλο και να δημιουργούμε σχέσεις και συνέργειες.

Ξεκάθαρες προτεραιότητες καθορίζουν τις δράσεις μας:

 1. Η επιτυχία των πελατών μας
 2. Η επιτυχία του Ομίλου
 3. Η επιτυχία κάθε οργανωτικής δομής
 4. Η επιτυχία κάθε εργαζομένου

Λειτουργούμε με ακεραιότητα εσωτερικά και εξωτερικά!

Η ακεραιότητα καθορίζει τον τρόπο λειτουργία του Ομίλου, τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τους συνεργάτες μας, τους μετόχους και την ευρύτερη κοινότητα.

Κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη, ανάλογα με την απόδοση της εργασίας του / της, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκευτικές πεποιθήσεις  ή κουλτούρα.

Αυτό σημαίνει ότι:

 • Προωθούμε την αξιοκρατία
 • Υποστηρίζουμε τους νέους συναδέλφους
 • Δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.