Αναγνωρίζοντας ότι η ιστορία και η κουλτούρα κάθε χώρας αποτελεί τη βάση για την επιβίωση και την εξελικτική πορεία της στο χρόνο, στηρίζουμε ατομικές και συλλογικές  δράσεις που αφορούν στην τέχνη και τον αθλητισμό. Έχοντας ως οδηγό τις αέναες αξίες του αθλητισμού όπως  συμμετοχή, ομόνοια, ισότητα, συνεργασία, άμιλλα και πιστεύοντας στη ρήση του Henry Ward Beecher ότι «ο αληθινός πολιτισμός είναι αυτός που μας βοηθά να εργαζόμαστε για την κοινωνική βελτίωση όλων»,  προωθούμε πρακτικές που  εξυπηρετούν την πνευματική, ηθική και σωματική καλλιέργεια των μελών κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, ενώ παράλληλα ενισχύουμε τη συμμετοχή του προσωπικού σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα.