Το περιβάλλον ενός contact center είναι αρκετά ασταθές, με τον ανθρώπινο παράγοντα να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του contact center, το επίπεδο εξυπηρέτησης, η ικανοποίηση των πελατών, οι δείκτες παραγωγικότητας κ.α., οι υπεύθυνοι πρέπει να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν το εργατικό δυναμικό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 • Ο Teleopti CCC είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος πολυδιάστατος μηχανισμός για τη διαχείριση πολλών καναλιών επικοινωνίας, μέσων και δεξιοτήτων, καθώς και εικονικών contact centers και agent.
 • 100% προσαρμογή: Υποστηρίζει πλήρως το σύνθετο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Ακριβής πρόβλεψη: Ξέρετε τι σας περιμένει και αποφεύγονται οι εκπλήξεις
 • Βελτιστοποιημένος προγραμματισμός: Μειώνονται τα κόστη αξιοποιώντας τους πόρους σας στο μέγιστο 
 • Αναφορές και Business Intelligence: Αναλύει  την απόδοση για να βελτιώσετε τα αποτελέσματά σας
 • Καθημερινή διαχείριση: Δώστε στους υπεύθυνους ομάδων πρόσβαση σε στοιχεία σε πραγματικό χρόνο 
 • Ενδυνάμωση εργαζομένων και επικοινωνία: Προγραμματισμός βασισμένος στην ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής.

Οφέλη

 • Προετοιμασία για πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της επιχείρησης
 • Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
 • Μείωση των μη-αυτοματοποιημένων χειρισμών
 • Βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης και του επιπέδου εξυπηρέτησης
 • Ενίσχυση της απόδοσης
 • Μείωση της αποχώρησης του προσωπικού
 • Ενδυνάμωση των εργαζομένων 
 

 

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems