Η Mellon προσφέρει κορυφαίας ποιότητας Θυρίδες Θησαυροφυλακίου και κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Θυρίδων Θησαυροφυλακίου το οποίο έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε λογισμικό τραπεζικού καταστήματος.

Θυρίδες Θησαυροφυλακίου 

Οι Θυρίδες Θησαυροφυλακίου της Mellon διατίθενται σε 3 κατηγορίες:

 • Συμβατικές
 • Ηλεκτρονικές (για μείωση κόστους διαχείρισης)
 • Ρομποτικές (για 24-ωρη χρήση)

Οι Θυρίδες συνδυάζουν τεχνική ποιότητα και προηγμένα υλικά. Το σώμα των θυρίδων είναι φτιαγμένο από άκαμπτο ηλεκτροσυγκολλημένο μέταλλο και οι πόρτες από συμπαγές κράμα αλουμινίου με φινίρισμα ανοξείδωτου χάλυβα ή αλουμινίου. 

Πινακίδες αρίθμησης και εσωτερικά κιβωτίδια παρέχονται για όλες τις θυρίδες. Η κλειδαριά των θυρίδων είναι πιστοποιημένη από το ίδρυμα UL ή άλλα ινστιτούτα. Οι θυρίδες διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων και μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε απαίτηση. 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοίκησης & Διαχείρισης Θυρίδων (eSAMS) 

Το eSAMS είναι μια νέα Κεντροποιημένη Εφαρμογή Διαχείρισης Θυρίδων Θησαυροφυλακίου η οποία ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή και φιλική προς το χρήστη διαχείριση των θυρίδων. Ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του λογισμικού είναι τα εξής:

 • Έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου (web)
 • Είναι προϊόν μακράς μελέτης των αναγκών των Ελληνικών τραπεζών από την Mellon Technologies
 • Έχει λιτό σύστημα μενού (χωρίς περιττές επιλογές)
 • Μπορεί να τροποποιηθεί για να καλύπτει πλήρως τις συγκεκριμένες διαδικασίες που εφαμρόζει η εκάστοτε τράπεζα
 • Υψηλή παραμετρικότητα σε νέες απαιτήσεις σε όλα τα στάδια της εφαρμογής

Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα του eSAMS είναι:

Κεντρική Διαχείριση

Το eSAMS δίνει στην τράπεζα την πλήρη εικόνα όλων των θυρίδων θησαυροφυλακίου μέσω ενός κεντροποιημένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχουν των θυρίδων. 

Βελτιωμένη Σχέση με τον Πελάτη & Αυξημένο Εισόδημα 

Χάρη στο κεντροποιημένη και οργανωμένη πληροφορία την οποία προσφέρει το eSAMS, οι τράπεζες μπορούν να:

 • Αναπτύσσουν κεντρική τιμολογιακή πολιτική
 • Μεταφέρουν το απόθεμα των θυρίδων από ορισμένα καταστήματα σε κάποια άλλα τα οποία έχουν έλλειψη
 • Σχεδιάζουν ειδικές προσφορές ανάλογα με το βαθμό χρήσης τους, καθώς και βάσει του όγκου ενοικιάσεων και ανανεώσεων
 • Παραλαμβάνουν άμεσα πληροφορίες σχετικά με καθυστερήσεις στις ανανεώσεις
 • Χρησιμοποιούν απλές διαδικασίες για τη διαχείριση περίπλοκων υποθέσεων που εμπλέκουν το νομικό τμήμα, την εισαγγελία, κτλ. 

Αυξημένη Ασφάλεια

 • Οι χρήστες πιστοποιούνται/ταυτοποιούνται αυτόματα και ξεχωριστά σύμφωνα με το Windows Username τους.
 • Υπάρχουν/ορίζονται διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας (Υπάλληλος, Προϊστάμενος, Διευθυντής), τα οποία φτάνουν μέχρι το επίπεδο της κάθε ξεχωριστής λειτουργίας.
 • Ασφάλεια στην προσπέλαση των λειτουργιών που απαιτείται στο τραπεζικό περιβάλλον.

Ευελιξία

Μπορεί να προσαρμοστεί στις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε/οποιασδήποτε τράπεζας.

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση με σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικών θυρίδων και επομένως δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης.

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems