Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κινούνται προς ηλεκτρονικές μεθόδους προσφοράς των υπηρεσιών τους, η παροχή ασφαλών λύσεων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η Mellon συνεργάζεται με τη THALES e-Security, τη Σουηδική Technology Νexus και πολλούς κατασκευαστές εξειδικευμένου εξοπλισμού (αναγνώστες, tokens, HSMs) για να προσφέρει λύσεις σε εφαρμογές που απαιτούν ασφαλή και ιεραρχημένη πρόσβαση σε δίκτυα. 

  • Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI)
  • Ezio: Λύσεις Authentication για Υπηρεσίες e-Banking
  • One Time Password (OTP)
  • Hardware Security Modules (HSMs): συστήματα κρυπτογράφησης

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems