Γιατί ηλεκτρονική υπογραφή
Ενσωματώνοντας τη λύση στις υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες και ροές εργασίας, ο εκάστοτε οργανισμός θα μπορούσε να μειώσει το κόστος και να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο που σε διαφορετική περίπτωση θα δαπανούσε περιμένοντας τα έγγραφα να εκτυπωθούν, να σαρωθούν ή να αποσταλούν μέσω φαξ και στη συνέχεια να αποτυπωθούν εκ νέου. Η χρήση της τεχνολογίας ψηφιακής υπογραφής επιτρέπει την πλήρη εξάλειψη των διαδικασιών αποστολής, αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, αντιγραφής και ανάκτησης των έντυπων εγγράφων.

Ευκολία χρήσης
Οι χρήστες μπορούν να υπογράφουν με το χέρι ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω μιας επιφάνειας υπογραφής (signature pad), από την οποία τα έγγραφα μπορούν να ενσωματώνονται άμεσα σε περαιτέρω ηλεκτρονικές ροές εργασίας - χωρίς να απαιτείται να αλλάζουν μορφή. Η εφαρμογή αυτή είναι κατάλληλη για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, και χάρη στο απλό και διαισθητικό περιβάλλον χρήστη ενσωματώνεται εύκολα σε υπάρχοντα επιχειρηματικά συστήματα.

Ασφάλεια
Το έγγραφο που δημιουργείται στο υπάρχον περιβάλλον λογισμικού μιας εταιρείας προβάλλεται στην οθόνη, ο χρήστης το υπογράφει χρησιμοποιώντας την επιφάνεια υπογραφής και η υπογραφή ενσωματώνεται ψηφιακά και με ασφάλεια στο έγγραφο. Κατά την υπογραφή, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της υπογραφής, όπως για παράδειγμα η ταχύτητα γραφής και η πίεση αποθηκεύονται με ασφάλεια στο έγγραφο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν αργότερα να επαληθευτούν από γραφολόγο, ακριβώς όπως θα συνέβαινε με μια χειρόγραφη υπογραφή.

Η μεταφορά δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια. Μετά την επιβεβαίωση, το υπογεγραμμένο έγγραφο αρχειοθετείται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί ανά πάσα στιγμή.

Η Mellon προσφέρει ποικίλες επιφάνειες υπογραφής (signature capture pads) καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, σε μέγεθος, σχεδιασμό, εργονομία και λειτουργικότητά. Όλες οι συσκευές παρέχουν την ιδανική πλατφόρμα για μία στιβαρή αρχιτεκτονική ψηφιακής υπογραφής που έχει ως επίκεντρο τους πελάτες, ενώ εγγυώνται παρατεταμένη διάρκεια ζωής και απαράμιλλη ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με την ύψιστη ασφάλεια.

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems