Η εκτενής εμπειρία της Mellon στα συστήματα self-service έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη οικονομικών λύσεων πρόσθετης λειτουργικότητας που στοχεύουν να αυξήσουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την απλοποίηση των λειτουργιών στα συστήματα αυτά. 

Η λύση Electronic Journal (EJ) αποτελεί μία εφαρμογή που είναι βασισμένη στον server του πελάτη και είναι συμβατή με όλους τους προμηθευτές (Diebold, Wincor Nixdorf, NCR, κτλ), εφαρμογές ATM (Agilis, Protopas, Aptra, etc) και μοντέλα ATM.

Αναπτύσσεται σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio. Χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο τεχνολογικό πλαίσιο (.NET 2.0/3.0). Η Mellon αίρει τα εμπόδια απέναντι στον ανταγωνισμό, δημιουργώντας μία 100% συμβατή και προσαρμόσιμη λύση, εύκολη να ενσωματωθεί, να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί, δημιουργώντας ένα τεχνολογικό κενό από παρόμοιες λύσεις της αγοράς.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που μπορούν να απολαύσουν οι τράπεζες από την εγκατάσταση συμπεριλαμβάνονται:

  • εξάλειψη/μηδενισμός κόστους & βλαβών σχετικών με της χρήση εκτυπωτών ημερολογίου (journal) και χαρτιού
  • αύξηση διαθεσιμότητας των ΑΤΜ
  • ταχύτερη και ευκολότερη επίλυση διαφορών τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους πελάτες

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems