Η Mellon συνεργάζεται με τη Fiserv για να παρέχει στους οργανισμούς συστήματα και τεχνολογίες επιχειρησιακού μετασχηματισμού ώστε να μπορεί η επιχείρησή σας να λειτουργεί με βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Transaction Matching
Μια ισχυρή ‘state-based’ μηχανή επεξεργασίας, χρησιμοποιεί διαμορφώσιμους κανόνες για να πραγματοποιεί διεξοδικούς ελέγχους μεγάλου όγκου οικονομικών στοιχείων ως προς την ακρίβειά τους σε σχέση με προϋπολογισμένα αποτελέσματα.

Account Reconciliation
Αυτοματοποίηση των διαδικασιών συμφωνίας λογαριασμών και ισολογισμών, για αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου και συμμόρφωσης. Υποστηρίζει όλους τους τύπους λογαριασμών και συναλλαγών σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Case Management
Ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλων διαχείρισης υποθέσεων που βασίζεται σε ροές εργασιών για να εξασφαλίσει τη συνεπή και έγκαιρη αναγνώριση των εξαιρέσεων, και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Account Certification
Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης για την πιστοποίηση λογαριασμών.

Performance Management and Reporting
Συλλογή και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης, κινδύνων και ελέγχου σε βάθος χρόνου. Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών αναφορών με point-in-time οικονομικά στοιχεία. Με την ακεραιότητα των δεδομένων να αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της κάθε συμφωνίας ή συναλλαγής, οι λύσεις Financial Control χρησιμεύουν ως βάση για τον λειτουργικό έλεγχο, την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, τη διαχείριση κινδύνων και τη στρατηγική συμμόρφωσης των οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Τα οφέλη από τις λύσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Αυξημένη αποτελεσματικότητα
  • Μειωμένο κόστος με αποδεδειγμένη απόδοση της επένδυσης
  • Μεγαλύτερο έλεγχο
  • Δυνατότητα επέκτασης
  • Τυποποίηση των διαδικασιών
  • Πραγματική μέτρηση της έκθεσης κινδύνου
  • Έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση
  • Αύξηση της συμμόρφωσης και του ελέγχου
     

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems