Η πρόληψη απωλειών από απάτες (fraud), η προστασία της ακεραιότητας των συστημάτων πληρωμών και η τόνωση της αυτοπεποίθησης των πελατών είναι όλα καίρια για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Mellon παρέχει λύσεις anti-fraud ακριβείας και προηγμένα εργαλεία διερεύνησης που ενισχύουν την αποδοτικότητα και μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα για την επίτευξη κορυφαίων αποτελεσμάτων.

Λύσεις Διαχείρισης Οικονομικού Εγκλήματος (Financial Crime Risk Management)

Καθώς οι οικονομικές υπηρεσίες επιδιώκουν να εκλογικεύσουν/περιορίσουν τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και να βελτιστοποιήσουν την επιχειρηματική λειτουργία τους για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας στα κόστη, μία σύγκλιση των λειτουργιών anti-fraud και κατά του ξεπλύματος χρήματος λαμβάνει χώρα αυξανόμενα. Με πολλές ομοιότητες μεταξύ της διαδικασίας διερεύνησης και των ροών εργασίας (workflows) αυτή η σύγκλιση επιτρέπει στους πελάτες να πολλαπλασιάσουν την επένδυσή τους σε λύσεις διαχείρισης οικονομικού εγκλήματος (Financial Crime Risk Management) από την Fiserv, συμπεριλαμβανομένων των AML Manager, Fraud Risk Manager και Internal Fraud Risk Manager.

Η λύση Fraud Risk Manager της Fiserv παρέχει μία επεκτάσιμη και περιεκτική πλατφόρμα για να εντοπίζονται και να προλαμβάνονται απάτες σε σιλό, κανάλια, τύπους πληρωμών και γραμμές παραγωγής, επιτρέποντας:

  • Τη μείωση των απωλειών από απάτη
  • Τη βελτίωση της ακρίβειας εντοπισμού
  • Τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και συνεπώς τη μείωση των εξόδων με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των ροών εργασίας και των ειδοποιήσεων
  • Όφελος από την προστασία από απάτη (fraud) σε πολλά κανάλια/πολυκάναλη προστασία
  • Ανάπτυξη προληπτικών στρατηγικών κατά της ανάπτυξης προτύπων απάτης και νέων τύπων πληρωμών

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems