Ενοποιημένη Επικοινωνία Πολυμέσων
Μια πλήρης πλατφόρμα επικοινωνιών που συνδυάζει φωνή, e-mail, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, skype, IM:

 • Ενοποιήστε την κίνηση δεδομένων και φωνής σε μια πλατφόρμα
 • Αξιοποιήστε ένα δίκτυο που υποστηρίζεται από SIP ώστε να συνδυάσετε τις δυνατότητες του Altitude Software με τις εγκατεστημένες επαγγελματικές εφαρμογές ώστε να δημιουργήσετε μια λύση πλήρως ενσωματωμένων επικοινωνιών η οποία θα διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις και φαξ όπως και e-mail, αλληλεπιδράσεις μέσω web και πολύτιμες επιχειρηματικές πληροφορίες και πληροφορίες πελατών.
 • Εξουδετερώστε την πολυπλοκότητα με την αντικατάσταση πολλαπλών παλαιών συστημάτων που βασίζονται σε hardware με μια μοναδική, ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνιών και σουίτα εφαρμογών
 • Μειώστε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας μέσω της κεντρικής διαχείρισης συστήματος σε ένα περιβάλλον, ενοποιώντας τη φωνή και τα δεδομένα σε ένα δίκτυο και μειώνοντας τη συνολική συντήρηση
 • Αυξήστε την ασφάλεια με προηγμένες μεθόδους κρυπτογράφησης φωνής και λιγότερα σημεία πρόσβασης για την αποφυγή «παραβιάσεων» του συστήματος
 • Υποστηρίξτε την ανάπτυξη και την επέκταση της επιχείρησης με απλή αδειοδότηση εφαρμογών -- χωρίς επιπρόσθετο hardware, ενδιάμεσο λογισμικό ή μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες

Ενοποιημένος Dialer
Ο dialer της Altitude αποτελεί μια βραβευμένη λύση που επιτρέπει μια επιτυχημένη, προνοητική στρατηγική επαφών καθώς αυτοματοποιεί και προσθέτει νοημοσύνη στην διαδικασία κλήσης που χρησιμοποιείται στις εξερχόμενες κλήσεις τηλεμάρκετινγκ, σε έρευνες, τηλεπωλήσεις, προγραμματισμένες επιστροφές κλήσεων, εκστρατείες χρηματοδότησης ή είσπραξης οφειλών.

Η λύση αυτοματοποιεί με έξυπνο τρόπο την κλήση που πρέπει να γίνει, την καλύτερη ώρα, τον αριθμό και τον αντιπρόσωπο με βάση προτεραιότητες, ικανότητες, διαθεσιμότητα και τη στρατηγική επαφών.

 • Οι εξερχόμενες επαφές μπορούν να αναμειχθούν με εισερχόμενες δραστηριότητες
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα έως και 300%
 • Συμμορφώνεται με την πιο απαιτητική νομοθεσία και τους κανονισμούς του κλάδου
 • Βελτιστοποίηση εκστρατειών και επαφών
 • Ενσωμάτωση με επιχειρηματικές εφαρμογές
 • Ταξινόμηση κλήσεων
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ιστορικές αναφορές
 • Λειτουργεί σε τηλεφωνικά κέντρα IP ή σε υφιστάμενα τηλεφωνικά κέντρα

Αυτοματοποίηση Επιχειρηματικής Διαδικασίας
Το Altitude Workflow αποτελεί μια πλήρη λύση αυτοματοποίησης της επιχειρηματικής διαδικασίας η οποία γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και των άλλων τμημάτων της εταιρείας.

Η λύση περιλαμβάνει εργαλεία σχεδιασμού, αυτοματοποίησης, εργασιών, διαχείρισης και ενσωμάτωσης. Μια ενοποιημένη σειρά για όλες τις δραστηριότητες με έξυπνη διανομή, χρησιμοποιώντας προτεραιότητες και ικανότητες, παραδίδει τις εργασίες εγκαίρως στους καταλληλότερους πόρους. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες δύνανται να έχουν αυτοματοποιημένες εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό.

 • Ενισχύει τον έλεγχο στις επιχειρηματικές διαδικασίες
 • Αυξάνει τα επίπεδα εξυπηρέτησης
 • Αποτελεσματική χρήση όλου του δυναμικού
 • Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση ιστορικού

Παρακολούθηση Ποιότητας
Βελτιώστε την απόδοση των αντιπροσώπων
Μειώστε τις δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την εργασία
Μειώστε το κόστος εκπαίδευσης
Βελτιώστε την ικανοποίηση των πελατών
Πετύχετε μικρό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

Χαρακτηριστικά
Εγγραφή φωνής
Καταγραφή οθόνης
Προσαρμοσμένη εγγραφή
- Σύμφωνα με τους κανόνες της επιχείρησης
- Αίτημα αντιπροσώπου
- Αίτημα δέσμης ενεργειών (script)
- Κατ' απαίτηση
- Ακούστε, προβάλλετε τις εγγραφές σε τυπικά εργαλεία
Ευέλικτη αναπαραγωγή
Αυτόματος συσχετισμός αλληλεπίδρασης και εγγραφής
Βαθμολογία εγγραφών

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems