Η Mellon συνεργάζεται με τη Fiserv για να παρέχει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συστήματα και τεχνολογίες που διαχειρίζονται περισσότερους τύπους κινδύνων από οποιαδήποτε άλλη λύση στην αγορά. Οι λύσεις μας σας δίνουν όχι μόνο στρατηγική άποψη του κινδύνου στα επιχειρησιακό σας δίκτυο, αλλά και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση και να αποφύγετε απώλειες.

Λύση Anti-Money Laundering
Η Fiserv παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση Anti-Money Laundering που περιλαμβάνει: παρακολούθηση συναλλαγών, έξυπνα εργαλεία διερεύνησης, φίλτρα για λίστες παρακολούθησης, έλεγχο ειδοποιήσεων, διαχείριση υποθέσεων, ροή εργασιών, ρυθμιστικές αναφορές (CTR, SAR) και αναφορές διοίκησης.

Η λύση αυτή παρακολουθεί τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως καταθέσεις μετρητών και επιταγών και εμβάσματα, και προειδοποιεί τους χρήστες για την εμφάνιση ύποπτων δραστηριοτήτων. Μόλις ενεργοποιηθεί κάποια ειδοποίηση, μια διεξοδικά σχεδιασμένη ροή εργασίας με ενσωματωμένη διαχείριση υποθέσεων, καθοδηγεί τους χρήστες για να ερευνήσουν και να εντοπίσουν την υπόθεση και να δημιουργήσουν τις σχετικές αναφορές. Το σύστημα μπορεί να συνδυαστεί με επιπλέον λύσεις Fraud & Compliance για μια ενοποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.

Λύση Fraud Prevention
Η πρόληψη των ζημιών από την απάτη και η τόνωση της εμπιστοσύνης των πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με αυτή την ευθύνη. Οι λύσεις για την πρόληψη απάτης της Fiserv, προσφέρουν μια κλιμακωτή και ολοκληρωμένη επιχειρησιακή πλατφόρμα για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης και καλύπτει πολλαπλά τμήματα, κανάλια και γραμμές παραγωγής.

Τα οφέλη από τις λύσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των αναλυτών μέσω μεγαλύτερων ποσοστών εντοπισμού
  • Μείωση των λάθος ειδοποιήσεων ακόμα και από πηγές εντοπισμού που δεν είναι της Fiserv
  • Μειωμένο κόστος συντήρησης, εξοπλισμού και προμηθευτών στις  λειτουργίες πρόληψης χρηματικής απάτης.
     

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems