Ο επιθυμητός τζίρος επιτυγχάνεται μόνο όταν οι συσκευές και το δίκτυο είναι διαθέσιμα για όσο γίνεται περισσότερο χρόνο. Οι λύσεις monitoring της Mellon καθιστούν δυνατή τη διαχείριση των δικτύων μιας τράπεζας σε πραγματικό χρόνο αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα συσκευών και χρόνου.
 
Λύση Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager Solution)
Η λύση διαχείρισης συσκευών της Fiserv παρέχει δυνατές και σημαντικές δυνατότητες οι οποίες αυτοματοποιούν την ολοκληρωμένη διαδικασία από τον εντοπισμό του προβλήματος μέχρι την επίλυση για όλο το δίκτυο των ΑΤΜ/Self-Service. 
 
Το Device Manager αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης προβλημάτων καθοδηγούμενο από γεγονότα, σχεδιασμένο να παραλαμβάνει, αναλύει, (αντ)αποκρίνεται και να διαχειρίζεται κρίσιμα δεδομένα των συσκευών self-service. Περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο εντοπισμό προβλημάτων, εντοπισμό πορείας, αποστολή και διαχείριση παρόχου service/υπηρεσίας, μονάδες cash dispensing και συσκευές POS.
 
Το Device Manager αυξάνει τη διαθεσιμότητα συσκευών και δικτύου μέσα από βελτιωμένη διαχείριση των λαθών, διαχείριση του service και προληπτική αντιμετώπιση των βλαβών. Η λύση δέχεται ειδοποιήσεις από τις συσκευές self-service τόσο για χρηματοκιβώτια όσο και για συναλλαγές με μετρητά/διαθεσιμότητα μετρητών σε πραγματικό χρόνο. Τα μηνύματα φιλτράρονται μέσα από μία βάση δεδομένων με πλήρη στοιχεία συσκευών/εγκαταστάσεων. Βάσει των μηνυμάτων οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να προγραμματίζονται αυτόματα όταν προκύπτει το πρόβλημα. 

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems