Η διαχείριση αλυσίδας παροχής μετρητών (cash supply chain management) μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές προκλήσεις για τους πελάτες λιανικής και την τράπεζα. Οι Fiserv και Mellon μπορούν να προσφέρουν μία web-based επιλογή για τη διευκόλυνση της παραγγελίας μετρητών και της διαχείρισης καταθέσεων.

Το CorPoint παραδίδει κεντροποιημένη διαχείριση της αλυσίδας παροχής μετρητών (cash supply chain management) για οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους που δέχονται παραγγελίες μετρητών ή καταθέσεις από τους εταιρικούς πελάτες τους. Υποστηρίζει οποιονδήποτε μηχανισμό κατάθεσης μετρητών, περιλαμβανομένων καταθέσεων με φυσική παρουσία ή συσκευές μετρητών self-service, προσφέροντας ενιαία θεώρηση των δεδομένων κατάθεσης και παραγγελιών για όλους τους πελάτες. Επιπρόσθετα, παρέχει πλήρη ευθύνη/δυνατότητα απόδοσης ευθύνης όλων των πληροφοριών πελατειακών καταθέσεων σε μία ενιαία ροή δεδομένων (data flow). 

Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα/οφέλη της λύσης CorPoint της Fiserv’s είναι:

  • Εύκολα προσβάσιμο εργαλείο παραγγελιών από το διαδίκτυο/online παραγγελιών (web-ordering) αυτοματοποιεί τη διαδικασία παραγγελίας μετρητών
  • Παρακολουθεί και καταγράφει τις καταθέσεις πελατών από την πηγή μέχρι τον προορισμό
  • Μειώνει τις προσπάθειες για έρευνα και resolution για ασυμφωνίες σχετικά με τις καταθέσεις
  • Βελτιώνει τους εσωτερικούς ελέγχους
  • Διευκολύνει την πρόληψη απωλειών και μειώνει τις απάτες σχετικές με τον καταθετικό σάκο (deposit bag) «προσωπικά δάνεια» (“personal loans”)
  • Καθιστά δυνατή τη διαχείρισης SLA (Service Level Agreement), τις ειδοποιήσεις και τον έλεγχο
  • Επιτρέπει στην τράπεζα να προσελκύει λογαριασμούς λιανικής πέρα από το αποτύπωμα του καταστήματος

 

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems