Μία προηγμένη, ενσωματωμένη λύση κατάθεσης μετρητών η οποία καθιστά δυνατή τόσο για εμπόρους όσο και για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης μετρητών.

Το Deposit Manager της Fiserv αποτελεί μία οικονομική λύση κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις (“one size fits all”) η οποία δεν δεσμεύει τον οργανισμό σε έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή συσκευών ελέγχου μετρητών, χρηματαποστολών ή cash processor. Μέσω της αγνωστικής του προσέγγισης, το Deposit Manager παρέχει στον οργανισμό την ελευθερία να επιλέξει συσκευές και προμηθευτές service βάσει των αναγκών του κάθε σημείου λιανικής ανεξάρτητα από το γεωγραφικό αποτύπωμα. 

Κάποια βασικά πλεονεκτήματα του Deposit Manager της Fiserv είναι:

Για τον Έμπορο

 • Μεγαλύτερη ανακύκλωση μετρητών στο κατάστημα   
 • Ευκολότερη διευθέτηση διαφορών τόσο στο ταμείο όσο και σε επίπεδο καταθέσεων 
 • Μειωμένος αριθμός υπηρεσιών μεταφορών 
 • Απλοποιημένες λειτουργίες μετρητών εντός καταστήματος
 • Βελτιωμένο cash flow και διαθεσιμότητα

Για την Τράπεζα

 • Βοήθεια/υποστήριξη σε καμπάνιες marketing 
 • Διευκόλυνση μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπόρων/τραπεζών
 • Επιλογή παροχής προσωρινής πίστωσης σε καταθέσεις μετρητών
 • Ενσωμάτωση με το κεντρικό σύστημα καταθέσεων της τράπεζας
 • Τραπεζικές σχέσεις πέρα από το γεωγραφικό αποτύπωμα 
 • Εξελιγμένα/Υπερσύγχρονο σύστημα αναφορών και πίνακες οργάνων
 • Χρήση πιστοποιημένων υλικών 

 

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems