Οδηγίες χρήσης της κάρτας αποδείξεων (φοροκάρτας) σε τερματικά POS MagIC3 και MagIC m5100.

 
Εικόνα 1: 
Η μπροστινή όψη της κάρτας
Εικόνα 2:
Η πίσω όψη της κάρτας

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems