Μια μοναδική, πλήρως ενσωματωμένη web πλατφόρμα με προηγμένα χαρακτηριστικά:

  • Λογαριασμοί κατόχων κάρτας και διαχείριση καρτών
  • Συγκέντρωση ανταμοιβών και ορισμός κανονισμών εξαργύρωσης
  • Διαχείριση συνεισφοράς συνεργατών/ εμπόρων
  • Διαχείριση υπολογισμού πόντων αφοσίωσης και διαδικασίας εξαργύρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης επεξεργασίας κινήσεων λογαριασμού, τη δημιουργία συναλλαγών ανταμοιβών και εξαργύρωσης και άλλα.
  • Δυναμική κατηγοριοποίηση κατόχων κάρτας βάσει του προφίλ τους
  • Στοχευμένη επικοινωνία και διαχείριση καμπάνιας (μέσω e-mail, επιστολών, SMS, τηλεφώνου)
  • Ενσωμάτωση με συστήματα POS και άλλο λογισμικό σε πραγματικό χρόνο
  • Περιβάλλοντα web για τους κατόχους των καρτών και τους συνεργάτες
  • Ad hoc και προγραμματισμένες αναφορές και κεντρικοί πίνακες

Η πλατφόρμα CRM.COM προσφέρει τις παρακάτω λύσεις λογισμικού ανά κλάδο για τους πελάτες μας παγκοσμίως:

Real-time Loyalty & Rewards για το λιανικό εμπόριο
Για Εκδότες Καρτών
Για Διαχειριστές Loyalty προγραμμάτων
Για Διαχειριστές Δωροκαρτών
 
Λύση χρέωσης μέσω συνδρομής
Χρέωση Συνδρομητικής τηλεόρασης
Χρέωση Triple Play
Χρέωση Ρεύματος
Υπηρεσίες μετά την Πώληση

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems