Οι λύσεις της Mellon για προσωποποίηση καρτών στο κατάστημα καθιστούν δυνατή την επιτόπου προσωποποίηση και παράδοση των καρτών, και είναι ιδανικές για οργανισμούς που αναζητούν ένα προϊόν χαμηλού κόστους που να ανταποκρίνεται στις περιορισμένες ανάγκες ή απαιτήσεις άμεσης έκδοσης καρτών.

Οι λύσεις της Mellon για προσωποποίηση καρτών στο κατάστημα καθιστούν δυνατή την επιτόπου προσωποποίηση και παράδοση των καρτών, και είναι ιδανικές για οργανισμούς που αναζητούν ένα προϊόν χαμηλού κόστους που να ανταποκρίνεται στις περιορισμένες ανάγκες ή απαιτήσεις άμεσης έκδοσης καρτών. Η έκδοση προσωποιημένων καρτών στο κατάστημα αποτελεί την ιδανική λύση για την ενίσχυση της χρήσης της κάρτας και για την προσέλκυση νέων πελατών. 

Η μειωμένου κόστους πρόταση της Mellon για άμεση έκδοση δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο σταθεροποίησης της έκδοσης καρτών, αλλά συνιστά και έναν τρόπο μείωσης του κινδύνου να αλλάξει ο καταναλωτής γνώμη και να μην ενεργοποιήσει την κάρτα με την ταχυδρομική παράδοσή της.

Συστήματα έκδοσης καρτών 
Με τα συμπαγή σχέδια τους και την αθόρυβη λειτουργία τους, τα συστήματα οθόνης για έκδοση καρτών της Mellon είναι ιδανικά για γραφεία καταστημάτων όπου ο χώρος είναι συνήθως περιορισμένος και το επίπεδο θορύβου πρέπει να παραμένει χαμηλό. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν μία σειρά επιλογών, μεταξύ των οποίων:

  • Αυτόματη loading και embossing καρτών
  • Indent εκτύπωση  
  • Προσωποποίηση έξυπνων καρτών
  • Κωδικοποίηση μαγνητικής πίστας

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems