Η Mellon συνεργάζεται με την Panini και προσφέρει λύσεις capture επιταγών που βοηθούν τους πελάτες να εκμεταλλευτούν πλήρως τα πλεονεκτήματα και την αποδοτικότητα που παρέχει η ψηφιοποίηση χάρτινων επιταγών.

Οι scalable λύσεις capture της Panini υποστηρίζουν πολλές εφαρμογές και δυνατότητες όπως teller capture, branch (back counter) capture, branch transformation, remote deposit capture, lockbox/remittance processing κλπ, παρέχοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε κρίσημα σημεία όπως ποιότητα και διαχείριση φωτογραφιών, αναγνώριση MICR και χειρισμό εγγράφων.
 
 
Vision neXt
The new performance benchmark for distributed capture.
EverneXt
Branch Transformation just got more intelligent.
Vision X
A scalable scanner designed specifically for distributed check capture.
mI:Deal
Check capture without limitations.
I:Deal
Designed specifically for small business Remote Deposit Capture.
Vision 1
Offers More Options to Small and Medium Businesses
wI:Deal
Optimized for a wide range of applications involving checks, full pages, and rigid documents.
ScanStation
Receipt printing, full page scanning, card reading, and connectivity add-ons.
Cardmint FX
The robust choice for fully personalized flat cards. 

Case Studies

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems