Η Mellon συνεργάζεται με τη NemoQ για να παρέχει σε οργανισμούς με αυξημένο αριθμό επισκεπτών σε ημερήσια βάση, συστήματα προτεραιότητας που βοηθούν στη βελτίωση της διαχείρισης της εισροής των πελατών.

Τα συστήματα προτεραιότητας είναι μοναδικά στο να βελτιώνουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. Οι πελάτες δε χρειάζονται να στέκονται σε ουρές για να εξυπηρετηθούν, καθώς έχουν μία ξεκάθαρη ένδειξη για το χρόνο αναμονής ενώ γίνεται πιο αποδοτικό και το εργασιακό περιβάλλον του ταμία. Η ανωτερότητα της αποτελεσματικότητας των συστημάτων προτεραιότητας επιτρέπει την ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών ενός οργανισμού (front office και back office) ενώ το προαιρετικό λογισμικό διευκολύνει τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στατιστικών πληροφοριών. 

Η Mellon έχει ολοκληρώσει εκατοντάδες επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε διάφορους τομείς όπου η διαχείριση της εισροής των πελατών μπορεί να βελτιωθεί:

  • Τράπεζες
  • Ταχυδρομεία
  • Νοσοκομεία
  • Οργανισμούς κοινής ωφελείας
  • Αστυνομικά τμήματα
  • Υπηρεσίες Εύρεσης Εργασίας 

Η Mellon βοηθά τους πελάτες της να:

  • Δημιουργήσουν έναν πιο αποτελεσματικό οργανισμό
  • Μειώσουν τα κόστη
  • Βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης

Παρέχουμε επίσης αυθεντικά αναλώσιμα (ρολά εισιτηρίων) για τα συστήματα προτεραιότητας του οίκου NemoQ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: Mellon Technologies, Αλεξάνδρα Κρασόνη +30 210 3727781, a.krasoni@mellon.com.gr

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems