Η Mellon  δεσμεύεται να προσφέρει τις πιο σύγχρονες λύσεις υλικού και λογισμικού, σχεδιασμένες να καταστήσουν τη  λειτουργία της επιχείρησής σας ακριβέστερη, παραγωγικότερη και αποτελεσματικότερη. Δεσμευόμαστε κατ’ εξοχήν να εξυπηρετήσουμε και  να υποστηρίξουμε τη διαχείριση των σημερινών ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και να ικανοποιήσουμε τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επιχείρησής σας. 
 
Ειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Διαχείριση έργου
 • Ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων στον πελάτη
 • Εκπαίδευση
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση - υποστήριξη πελατών
 • Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού
 
Τεχνική Υποστήριξη
 • Υποστήριξη για γρήγορο, αξιόπιστο service
 • Διευρυμένο  δίκτυο εξειδικευμένων τεχνικών
 • Μηχανογραφημένη παρακολούθηση, διαγνωστικά εργαλεία και συστήματα επικοινωνίας
 • Εξαρτήματα και αναλώσιμα αποθηκευμένα σε βολικές τοποθεσίες
 • Ευέλικτα προγράμματα υποστήριξης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση, υποστήριξη πελατών
 
Προγράμματα Υποστήριξης Προστιθέμενης Αξίας
 • Εύκολη πρόσβαση 
 • Αξεπέραστη εξειδίκευση στην διαχείριση υλικών και εφαρμογών 
 • Προγράμματα συντήρησης προσαρμοσμένα στον εξοπλισμό και τις εφαρμογές σας
 • Ανταγωνιστικοί χρόνοι ανταπόκρισης σχεδιασμένοι να καλύπτουν τις ανάγκες σας 
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη συστημάτων (όπου είναι εφαρμόσιμο)
 • Αδιάλειπτη υποστήριξη (αναλώσιμα, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, υποστήριξη στο πεδίο)
 • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
 • Προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης με ειδικούς από τον κλάδο
 
Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υποστήριξη 
Η Mellon, ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της με προμηθευτές που ηγούνται παγκόσμια στα θέματα τεχνολογίας [Gemalto, Diebold, Thales, Nexus, κ.ά.], αλλά και λόγω της βαθειάς γνώσης που διαθέτει στο χώρο των τραπεζών και των συναλλαγών, αποτελεί τόσο τεχνολογικό όσο και επιχειρηματικό εταίρο των πελατών της σε σύνθετα και απαιτητικά έργα. Σε αυτή την κατεύθυνση διαθέτει και παρέχει στους πελάτες της:
 
 • Εξειδικευμένους συμβούλους από κορυφαίες εταιρείες που οδηγούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά.
 • Έμπειρους εσωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας σε τοπικό επίπεδο για την καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε στάδιο των  έργων - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε μεγάλα και σύνθετα έργα που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σύγκλιση  τεχνολογιών και διευρυμένη διασύνδεση συστημάτων,  π.χ. μετάβαση σε EMV.

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems