Γιατί το Conceptus?

Αυτό που διαφοροποιεί  το Conceptus Debt Collection Software (λογισμικό ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές)  από άλλα παρόμοια συστήματα και εφαρμογές  είναι ότι έχει αναπτυχθεί από έναν κορυφαίο  οργανισμό παροχής υπηρεσιών call center, με μεγάλη εμπειρία στις υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών  και έτσι ενσωματώνει μοναδική γνώση της αγοράς, τεχνογνωσία καθώς και  την πείρα που απορρέει από την πολυετή  λειτουργία call center. 

Το Conceptus σήμερα 

To Conceptus Debt Collection Software είναι μία προσαρμόσιμη λύση, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενσωματώσει ακόμα και τις πιο πολύπλοκες πολιτικές, διαδικασίες και κανόνες. Με το Conceptus o  πελάτης έχει ένα ισχυρό εργαλείο για το σχεδιασμό, την εκτέλεση, την αξιολόγηση και την τροποποίηση των στρατηγικών ενημέρωσης οφειλετών.

Βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Conceptus

 • Ελαφρύ περιβάλλον εργασίας που βασίζεται σε Ajax. Ελαχιστοποιεί τον χρόνο απόκρισης 
 • Σχεδιασμένο με ανοικτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική λογισμικού: χρησιμοποιεί δυναμικές οθόνες, πεδία που ορίζονται από τον χρήστη, επιπρόσθετα modules για τους χρήστες κλπ.
 • Πληθώρα επιλογών ασφάλειας (κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης,  ρόλους χρηστών, απόκρυψη δεδομένων, Stealth, audit log)
 • Τμηματοποίηση του χαρτοφυλακίου με χρήση ευέλικτων διαγραμμάτων ροής
 • Στιβαρό και κατανεμημένης υποδομής (εύκολος καθορισμός πλάνου επιχειρηματικής συνέχειας, ευκολία ορισμού COB Plan, ελάχιστος μη παραγωγικός χρόνος (Minimal downtime)
 • Εξωτερικά συστήματα: Εισαγωγή και εξαγωγή από άλλες βάσεις δεδομένων (αυτοματοποιημένες διαδικασίες)
 • Dialer με ενσωματωμένο το Altitude UCI συμπεριλαμβανομένου και custom dialing methodology
 • Εργαλεία παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για τον επιβλέποντα 
 • Δυνατότητες πολλαπλής τμηματοποίησης, προσαρμοσμένες για την αποτελεσματικότερη  παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων
 • Bucket flow monitoring
 • Υποστήριξη όλων των τύπων καθυστερήσεων (προσωρινή, μεσαία, οριστική, υποθέσεις που τείνουν προς διαγραφή , legal etc) και όλων των προϊόντων
 • Ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο αναφοράς
 • Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών και νομισμάτων 
 • Σχεδιασμός φιλικός προς των χρήστη

Υποσυστήματα του Conceptus 

Το Conceptus αποτελείται από 5 διαφορετικά υποσυστήματα τα  οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Μοντέλα διάθεσης Conceptus 

Software as a Service (SaaS) καλύπτοντας τις ανάγκες μικρών γραφείων με πάνω από 20 σταθμούς εργασίας.
Software License Agreement (SLA) για μεγαλύτερους οργανισμούς 

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems