Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μετατραπούν σε πιο άμεσους, έξυπνους και ευέλικτους παίκτες, επωφελούνται από τη σύγκλιση των τάσεων στην αγορά, τον τομέα IT και τις τηλεπικοινωνίες για να ανταποκριθούν στη νέα επιχειρηματική πραγματικότητα των call center. Η πρόταση Mellon Contact Center Pay-as-a-Service επωφελείται από το περιβάλλον του cloud ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εγγραφούν ως συνδρομητές και να αναπτύξουν ταχύτητα το call center τους μέσα από κεντρικές εφαρμογές με απλούστερη διαχειρισιμότητα και λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης, καθώς και να προσαρμοστούν πιο άμεσα στη μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη επιχειρηματική ζήτηση.

Η διατήρηση ενός εικονικού Κέντρου επικοινωνίας καθίσταται με γρήγορους ρυθμούς η προτιμώμενη επιλογή για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Με την υπηρεσία Mellon Contact Center Pay-as-a-Service, παρέχεται απεριόριστη πρόσβαση σε κορυφαίας τεχνολογίας υποδομή, διακομιστές και εργαλεία που επιτρέπουν την εκτέλεση εκστρατειών με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.

Χωρίς προκαταβολικές επενδύσεις, χωρίς δαπάνες κεφαλαίου, γενικά έξοδα και χωρίς να απαιτούνται τμήματα υποστήριξης – με χρέωση βάσει χρήσης που επιτρέπει την κυμαινόμενη χρέωση και τη μεταβολή ανάλογα με τις συνθήκες των εργασιών.

Η υπηρεσία Mellon Contact Center Pay-as-a-Service παρέχει σημαντική μείωση του κόστους, απλοποίηση των απαιτήσεων ΙΤ και εύκολη διαβάθμιση βάσει αναγκών χωρίς αρχική επένδυση. Μεταβείτε εύκολα και απλά από δαπανηρές και δεσμευτικές εγκαταστάσεις στο cloud.

 

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems