Υψηλής απόδοσης αποθήκευση με βελτιστοποιημένη χωρητικότητα για δεδομένα που θα αποθηκευτούν μακροπρόθεσμα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες αντιμετωπίζουν κίνδυνο από την αστοχία υλικού και από καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές. Για την προστασία των δεδομένων από αυτούς τους κινδύνους και για να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη λειτουργία της επιχείρησης, είναι απαραίτητη μια ασφαλής λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη αποθήκευση δεδομένων είναι και κανονιστική υποχρέωση.

Σειρά HYDRAstor
Η HYDRAstor είναι μια πλατφόρμα αποθήκευσης πλέγματος οριζόντιας κλιμάκωσης η οποία είναι κατασκευασμένη πάνω σε αποθήκευση αντικειμένων παρασκηνίου με δυνατότητα επέκτασης και ενσωματωμένη καθολική κατάργηση διπλοτύπων, η οποία λύνει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις της μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων.

Η αρχιτεκτονική πλέγματος οριζόντιας κλιμάκωσης της σειράς HYDRAstor προσφέρει δυνατότητα επέκτασης τόσο της απόδοσης όσο και της χωρητικότητας, βελτιστοποίηση χωρητικότητας, προηγμένη προστασία δεδομένων με κωδικοποίηση διαγραφής και υψηλή διαθεσιμότητα με προσαρμοστικότητα σε επίπεδο κόμβου.

Η σειρά HYDRAstor μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω και να ανανεωθεί online χωρίς μετεγκατάσταση δεδομένων, με την ενσωμάτωση υλικού νεότερης γενιάς στο ίδιο σύστημα πλέγματος, μεγιστοποιώντας την προστασία της επένδυσης.

Χαρακτηριστικά

  • Υψηλής απόδοσης ενσωματωμένη κατάργηση διπλοτύπων
  • Τεράστια γραμμική δυνατότητα επέκτασης που ξεπερνάει τα 158 PB και τα 5 PB/ώρα
  • Υψηλή διαθεσιμότητα χωρίς ένα μοναδικό σημείο βλάβης
  • Προηγμένη προστασία δεδομένων με προσαρμοστικότητα δεδομένων μέσω κωδικοποίησης διαγραφής
  • Προστασία της επένδυσης και επί τόπου ανανέωση υλικού

Η αρχιτεκτονική πλέγματος Storage HYDRAstor της NEC, η οποία ενσωματώνει πολλαπλούς κόμβους σε ένα δίχτυ, σας επιτρέπει να προσθέσετε κόμβους χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του συστήματος, καθώς και να προβείτε σε επέκταση της υπολογιστικής ισχύος αλλά και της χωρητικότητας αποθήκευσης. Επιπλέον, με τη δυνατότητα "αυτόματης βέλτιστης διαμόρφωσης", γίνεται αυτόματη επεξεργασία της μετεγκατάστασης δεδομένων κατά την προσθήκη και αφαίρεση κόμβων. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν αναβαθμίσεις συστήματος που απαιτούν λιγότερες εργατοώρες σε σύγκριση με εκείνες που θα απαιτούνταν κατά την υλοποίηση μιας εντελώς νέας λύσης.
 

LINK
HYDRAstor series
WHITEPAPER
IDC HYDRAstor
BROCHURE
HYDRAstor Family
INFOGRAPHIC
HYDRAstor

Επικοινωνήστε μαζί μας

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems