Αφυπνίζοντας τις πραγματικές δυνατότητες των μονάδων αποθήκευσης στα περιβάλλοντα μηχανογράφησης του μέλλοντος

Αφυπνίζοντας τις πραγματικές δυνατότητες των μονάδων αποθήκευσης στα περιβάλλοντα μηχανογράφησης του μέλλοντος
Τα δεδομένα αυξάνονται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Σε όλες τις έρευνες, η Διαχείριση αποθήκευσης και δεδομένων θεωρείται η πρώτη προτεραιότητα για τους CIO και τους διαχειριστές μηχανογράφησης. Ακόμη και οι μεσαίου μεγέθους αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις, πρέπει να διαχειριστούν εκατοντάδες terabyte μέχρι και petabyte δεδομένων. Η συμμόρφωση και οι κανονιστικές απαιτήσεις επιβάλλουν μεγαλύτερα διαστήματα διατήρησης των δεδομένων. Αυτά τα μεγέθη αρχίζουν να αποτελούν πραγματική πρόκληση για διαχειριστές που θέλουν δυνατότητες επέκτασης, απόδοση, ανθεκτικότητα και ανάκτηση δεδομένων, εντός των ορίων του προϋπολογισμού τους.

Απαιτήσεις από τις μονάδες αποθήκευσης

  • Μείωση του απαιτούμενου φόρτου εργασίας για τη διαχείριση αποθήκευσης με τη χρήση τεχνολογίας εικονικοποίησης
  • Αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης τους
  • Δραματική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος των μονάδων αποθήκευσης για προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας για την περίπτωση απρόοπτων αστοχιών
  • Μείωση του κόστους αποθήκευσης ολοένα αυξανόμενων όγκων δεδομένων για τις επιχειρήσεις
  • Βελτίωση της απόδοσης λειτουργίας με την ενσωμάτωση ενός περιβάλλοντος εικονικοποίησης διακομιστή
  • Κατασκευή μιας τοποθεσίας αντιμετώπισης καταστροφών για την προετοιμασία για σεισμούς και πυρκαγιές
  • Βελτίωση προβληματικών συστημάτων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems