Η Mellon προσφέρει κορυφαίας ποιότητας μηχανήματα παροχής και ανακύκλωσης χρημάτων που βασίζονται σε αρχές Μηχανικής ακριβείας και Ηλεκτρονικής για εφαρμογές στον τραπεζικό κλάδο και τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Τα προϊόντα αυτά εξασφαλίζουν ταχύτητα, ασφάλεια, απομακρυσμένη πρόσβαση στη διαχείριση χρηματικού αλλά και αυξημένη απόδοση των ταμίων.

Teller Cash Dispensers
Τα Teller Cash Dispensers μπορούν να εξυπηρετήσουν  δύο ταμίες ταυτόχρονα για τις συναλλαγές ανάληψης, προσφέροντας ασφάλεια και έλεγχο, μειώνοντας το χρόνο διαχείρισης μετρητών, αυξάνοντας την ακρίβεια, μηδενίζοντας τα λάθη στις πληρωμές και ενισχύοντας συνολικά την ασφάλεια με τη μείωση των διαθέσιμων μετρητών σε ανοιχτά συρτάρια ταμείων. Τα Teller Cash Dispensers μπορούν να συμπληρωθούν με μηχανισμό κατάθεσης φακέλων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. 

Teller Cash Recyclers
Τα Teller Cash Recyclers χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον των ταμίων για την αποθήκευση και την παροχή χαρτονομισμάτων ταξινομημένων σύμφωνα με την ονομαστική τους αξία. Έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν αυτόματα τα χαρτονομίσματα καθώς εισάγονται στην εσοχή υποδοχής και να τα αποθηκεύουν σε 8 διαφορετικούς χώρους. Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να εξυπηρετήσουν αιτήματα ανάληψης από τον ταμία, μειώνοντας σημαντικά την κινητικότητα σε μετρητά στο περιβάλλον του ταμία. Τα Teller Cash Recyclers είναι εξοπλισμένα με κλειδαριά με μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης, διάφορους μηχανισμούς συναγερμού εισόδου και εξόδου χρημάτων και η αναγνώριση των χαρτονομισμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα σημεία ασφαλείας.

 

Mellon has extensive knowhow of the entire transaction lifecycle in both issuing and acquiring

Mellon offers proven certified solutions for optimized and secure transactions across all industries and functional areas

Mellon has achieved many country firsts across the Central & South-Eastern Europe

Mellon's software and technical experts ensure seamless deployment and integration with existing infrastructures and host systems