Εκπροσωπώντας κορυφαίους κατασκευαστές, όπως Gemalto, Diebold, Thales, Altitude Software, Experian, Robur, Matica, Fireking, NemoQ και i-Design, και έχοντας συνεργαστεί με τους σημαντικότερους processors, όπως Visa και Mastercard, έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υποστηρικτικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας σειρά τεχνολογικά προηγμένων λύσεων, απευθυνόμενοι σε όλα τα κανάλια διανομής των οργανισμών με ευρύ πελατολόγιο.