Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η στήριξη και η συμβολή στην ευημερία των χωρών και κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Γι’ αυτό:

  • Αξιοποιούμε τοπικούς πόρους
  • Μεταφέρουμε τεχνογνωσία
  • Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο
  • Υποστηρίζουμε συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές, εργολάβους, επαγγελματίες κλπ
  • Απασχολούμε εντόπιο προσωπικό σε αναλογία κοντά στο ή ακριβώς 100%
  • Αποκλείουμε παράνομες πρακτικές (παιδική εργασία, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ)
  •  Θεωρούμε τους εργαζόμενους στον όμιλο ως την πιο πολύτιμη επένδυση
Αποτέλεσμα της κοινωνικής μας πολιτικής, ήταν η συμμετοχή μας στα Βραβεία Contact Center World,  τα οποία αφορούν στην αξιολόγηση εταιρειών σε διαφορετικές δεξιότητες, και η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην κατηγορία “Best Community Spirit».