Η Mellon αποτελεί έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών με αποδεδειγμένη, πολυετή εμπειρία και ευρεία αναγνώριση από τον κλάδο.

Στη διάρκεια των ετών έχουμε χτίσει εκτενή εμπειρία στην ενημερώση οφειλετών σε κάθε χώρα, ενώ σας παρέχουμε ένα κεντροποιημένο κανάλι επικοινωνίας και την απαραίτητη εξειδίκευση για την ενημέρωση οφειλετών τοπικά.

Αυτό που καθιστά τη Mellon τη νούμερο ένα επιλογή για τους πελάτες της μπορεί να συνοψιστεί σε μια πρόταση: Μεγιστοποιούμε το ποσοστό διευθέτησης και τον χρόνο απόκρισης, σεβόμενοι τη φήμη των πελατών μας και τις πολύτιμες σχέσεις τους με τους δικούς τους πελάτες. 

Προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών μας επιτυγχάνοντας βέλτιστα αποτελέσματα, έχουμε  αναπτύξει μία εξειδικευμένη διαδικασία σε δύο επίπεδα:

ανά βαθμό καθυστέρησης

 • Προσωρινή 
 • Μεσαία
 • Οριστική
 • Πριν τη νομική διαδικασία
 • Υποθέσεις που τείνουν προς διαγραφή
 • Υποθέσεις Διαγραφής
 • Υποθέσεις εξαγοράς χαρτοφυλακίου
 • Υποθέσεις χωρίς αποτέλεσμα μετά το στάδιο των Νομικών Υποθέσεων

ανά προϊόν

 • Τραπεζικές Πιστωτικές κάρτες
 • Καταναλωτικά δάνεια
 • Καταναλωτικά δάνεια με εχέγγυα (αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.)
 • Στεγαστικά δάνεια
 • Επιχειρηματικά δάνεια
 • Προϊόντα factoring
 • Τιμολόγια και πιστωτικά όρια (b2b)
 • Δάνεια υπερανάληψης
 • Διενέργεια ρυθμίσεων (settlements)

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα για τις Ικανότητες και τα Διαπιστευτήρια των Contact Centre μας.