Η Mellon έχει σχεδιάσει μία σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών για να καλύπτει όλο τον κύκλο της επαφής με τον πελάτη (τηλεφωνική επαφή, παράδοση και επιστροφή αίτησης, εξακρίβωση δεδομένων, κτλ), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο αναβαθμισμένες υπηρεσίες τόσο στους πελάτες της όσο και στους καταναλωτές.

Αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες βασίζονται στις κύριες δεξιότητες της Mellon που περιλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, εκτενή τεχνογνωσία και αποτελεσματική διαχείριση διαδικασιών. 

Back Office
Direct Mail Processing (προσωποποιημένες επιστολές; αποστολή φυλλαδίων  και καταλόγων) 
Διαχείριση e-mail 
Διαχείριση fax 
Εισαγωγή & εκκαθάριση δεδομένων  
Διαχείριση Courier

Επιπλέον συμπληρωματικές υπηρεσίες
Outsourced Agents
Outsourced Sales Force 
Ανάπτυξη & Έλεγχος Ομάδων Πωλήσεων  
Διαχείριση πολλαπλών σημείων επαφής (SMS, Mails, Διαχείριση Email & SMS, Web Contact)

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα για τις Ικανότητες και τα Διαπιστευτήρια των Contact Centre μας.