Το Point of Interaction (POI) είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία που βοηθά να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το δίκτυο σας:

  • Είναι τα σημεία εξυπηρέτησης στρατηγικά τοποθετημένα;
  • Είναι τα σημεία εξυπηρέτησης επαρκώς στελεχωμένα;
  • Είναι κατάλληλο το μέγεθος του δικτύου;
Η μεθοδολογία της υπηρεσίας Point of Interaction (POI)  καθορίζει τον δείκτη Area Work Load Index ο οποίος αξιολογεί
  • Τη δυναμική μιας περιοχής και 
  • Το προσωπικό που απαιτείται
…για να προσδιορίσει τον την πελατειακή δυναμική ανά γεωγραφικό τομέα.