Μέσα από το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών processing, η Mellon βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις συναλλαγές που βασίζονται σε κάρτα και να αναπτύξουν στοχευμένες καμπάνιες που θα προάγουν τη συναλλακτική σχέση με τους πελάτες τους:

Οι υπηρεσίες processing της Mellon μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων:

  • Επεξεργασία δεδομένων συναλλαγής
  • Διαχείριση καμπάνιας
  • Λύσεις διαχείρισης στόλου με κάρτα (fleet card)
  • Σχήματα loyalty
  • Προσωποποίηση καρτών

Οι επιχειρήσεις που εμπιστεύονται τη διαχείριση των συναλλαγών τους στη Mellon:

  • Επιτυγχάνουν ολοκληρωμένη προσέγγιση που εξασφαλίζει μέγιστη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία
  • Δεν απαιτείται η προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων από τον οργανισμό
  • Δεν απασχολεί προσωπικό της επιχείρησης
  • Δεν απαιτείται η δημιουργία υποδομής
  • Δεν απαιτείται η δέσμευση υφιστάμενων υποδομών της επιχείρησης