Τα επίπεδα επιτυχίας της Mellon τόσο σε εισερχόμενες (inbound) όσο και σε εξερχόμενες (outbound) καμπάνιες, είναι στα υψηλότερα της αγοράς, γεγονός που μας καθιστά τη νούμερο ένα επιλογή των επιχειρήσεων που αξιολογούν κάθε επαφή ως έναν τρόπο να ενισχύσουν τη σχέση τους με τους πελάτες τους.

Τα contact centers της Mellon έχουν σταθμιστεί και βραβευθεί από κορυφαίους οργανισμούς, και οι πρακτικές τους ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα αριστείας, ενώ βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν τον κλάδο των κέντρων επαφής. 
 
Μέσα από τις υπηρεσιες των contact centers της Mellon, οι πελάτες μας μπορούν να επιτύχουν τους στόχους της marketing στρατηγικής τους:
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Χτίσιμο πελατειακής πιστότητας και βελτιστοποίηση πελατειακών σχέσεων
  • Προσωποίηση της επικοινωνίας 
  • Καθιέρωση της μάρκας (brand) και αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με τη μάρκα και το προϊόν (brand awareness και product awareness) σε νέες και υφιστάμενες αγορές
  • Αύξηση των πωλήσεων και της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων
  • Δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για επέκταση της αγοράς
  • Ενίσχυση της επαφής με τους πελάτες χωρίς επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων
 
Υπηρεσίες Απόκτησης & Διατήρησης Πελατών 
Lead Generation
Dealer Location
Telemarketing / Telesales
Up-selling & Cross-selling
Παραγγελιοληψία 
Mail Order Sales
Κλήσεις Διατήρησης
 
Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών 
Εξυπηρέτηση Πελατών / Help Desk
Γραμμή Πληροφοριών
Γραμμή Κρίσης 
Προ-Κράτηση/Κράτηση
Τηλέφωνα Υποδοχής/Welcome Calls
Τηλέφωνα Ενεργοποίησης/Activation Calls
Attrition Calls
Mystery Calls
 
Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς
Έρευνα Αγοράς 
Communication Surveys
Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις 
 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Τηλεφωνικών Κέντρων
Overflow
Διαχείριση e-mail
Διαχείριση SMS 
Web contact
Υπηρεσίες Εισαγωγής Δεδομένων 
Script Writing
IVRS
Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
Εκτροπή Κλήσεων 
Ενημέρωση & Εμπλουτισμός Βάσης Δεδομένων