Η Mellon βοηθά τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά, μέσα από μια σειρά υπηρεσιών ανάπτυξης εναλλακτικών δικτύων πώλησης και προώθησης.

Η εκτενής εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία στο σχεδιασμό και  υλοποίηση ποικίλων έργων υποστήριξης πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών, αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης και εγγύηση επιτυχίας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ενίσχυση δικτύου εμπόρων: η Mellon αναλαμβάνει την εύρεση, αξιολόγηση, ενημέρωση και εκπαίδευση εμπόρων-συνεργατών για την επιχείρηση.
  • Πιστότητα πελατών (loyalty): η Mellon αναπτύσσει και διαχειρίζεται προγράμματα ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών, αξιοποιώντας όπου χρειάζεται σύγχρονα εργαλεία όπως προγράμματα loyalty με κάρτα, εξυπηρέτηση πελατών με υπηρεσίες call center, κλπ. 
  • Προωθητικές καμπάνιες: η Mellon έχει υλοποιήσει πολυάριθμες καμπάνιες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αξιοποιώντας κάθε φορά τις αποτελεσματικότερες  για την περίπτωση πρακτικές - ή  συνδυασμό αυτών, όπως in-brand sales, κλπ. 
  • Εκπαίδευση: τα προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών ενσωματώνουν την πολυετή εμπειρία της Mellon αλλά και τη βαθιά γνώση των εναλλακτικών δικτύων πώλησης και προώθησης.