Μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στη σχετική ενότητα, Ευκαιρίες Απασχόλησης.

Αν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση σε κάποια συγκεκριμένη θέση, παρακαλείσθε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Λόγω του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνουμε, δεν μπορούμε πάντα να επικοινωνούμε με όλους τους υποψηφίους. Αν δεν επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 30 ημερών, σημαίνει ότι η αίτησή σας δεν επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη θέση.

Μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mellon.com.gr ακόμα και να δεν υπάρχει κάποια αγγελία που να ανταποκρίνεται στο προφίλ σας. Θα εξετάσουμε το βιογραφικό σας και αν οι δεξιότητες και η εμπειρία σας ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Όλες οι αιτήσεις και τα βιογραφικά αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.