Για την Mellon ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού μας προσανατολισμού με τις προσδοκίες της κοινωνίας είναι να αξιοποιήσουμε τις δεξιότητές του οργανισμού και των ανθρώπων του με τρόπο που να προσφέρουμε αξία στο ευρύτερο φυσικό, δομημένο και ανθρώπινο περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό προσφέρουμε το call center μας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υποστήριξη που είχαμε παράσχει στη δράση «Η πόλη μου με ποδήλατο» και στον τηλεμαραθώνιο «Παρατηρητήριο Αλληλεγγύης» της ΕΡΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 3727793 και 210 3727750, ή με email στο k.williams@mellon.com.gr.