Ως οντότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, ο Όμιλος Εταιρειών Mellon στοχεύει όχι μόνο στην επέκταση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αλλά και στην έμπρακτη εκδήλωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας δραστικά στην εξομάλυνση και επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έτσι,

  • Παρέχει αξία στο ευρύτερο φυσικό, δομημένο και ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά
  • Ενεργεί για το συμφέρον της κοινωνίας, πραγματοποιώντας συνεχείς επενδύσεις και αξιοποιώντας τοπικούς πόρους
  • Εφαρμόζει πρακτικές οι οποίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ισχυρού πνεύματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζουμε τις δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης είναι το Περιβάλλον, οι Τοπικές Κοινωνίες και τα Παιδιά, οι Εργαζόμενοι, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός.

ISO26000  
Από τον Απρίλιο του 2015 η Mellon εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ISO 26000 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2016]  
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2016 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς.
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2015]  
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2014 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς.
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2014]  
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2014 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς. 
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2013]
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2013 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς. 
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2012]
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2012 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς. 
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2011] 
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2011 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς. 
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2010]
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2010 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς. 
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2009]
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2009 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς. 
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2008]
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2008 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς. 
Ένας υπεύθυνος πολίτης [2007]
Η ανασκόπηση της ΕΚΕ της Mellon για το 2007 με σύντομες περιγραφές των πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα στον Όμιλο στη διάρκεια της χρονιάς.
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ο Όμιλος Εταιρειών Mellon είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου EKE από το 2007.
Οικουμενικό Σύμφωνο

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ για επιχειρήσεις  που δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. 
Φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, υπηρεσίες & ιδέες
Προτάσεις για να είμαστε πιο φιλικοί με το περιβάλλον μέσα από τα κανάλια συναλλαγής.