Λύση CorPoint

Η διαχείριση αλυσίδας παροχής μετρητών (cash supply chain management) μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές προκλήσεις για τους πελάτες λιανικής και την τράπεζα. Οι Fiserv και Mellon μπορούν να προσφέρουν μία web-based επιλογή για τη διευκόλυνση της παραγγελίας μετρητών και της διαχείρισης καταθέσεων.

Λύση Deposit Manager

Μία προηγμένη, ενσωματωμένη λύση κατάθεσης μετρητών η οποία καθιστά δυνατή τόσο για εμπόρους όσο και για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης μετρητών.

Λύση iCom Cash Management

To iCom της Fiserv αποτελεί μία web-based λύση cash management για καταστήματα, ATM, θησαυροφυλάκια και εταιρείες security για τη μεταφορά χρημάτων, η οποία καθιστά δυνατή τη μείωση του αποθέματος μετρητών και του κόστους κατά 20 με 40 τοις εκατό.

Κατάλληλο για κάθε οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους, το iCom επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση, διαχείριση και διαμοίραση των δεδομένων και των εργαλείων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα μετρητών - από οποιαδήποτε οθόνη, οποιαδήποτε τοποθεσία, οποιαδήποτε στιγμή.