Λύσεις e-Security

Η Mellon συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικής ασφάλειας παγκοσμίως, ώστε να βοηθά τους πελάτες της να μειώνουν τους κινδύνους τους, να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, να ενισχύουν την ευελιξία τους και να επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς τους στόχους με μεγαλύτερη σιγουριά, προστατεύοντας το απόρρητο, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των ευαίσθητων δεδομένων, είτε αυτά βρίσκονται παραδοσιακές υποδομές, σε εικονικές ή στο cloud.

Hardware Security Modules –HSMs

Λύσεις Ηλεκτρονικής Ασφάλειας

Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κινούνται προς ηλεκτρονικές μεθόδους προσφοράς των υπηρεσιών τους, η παροχή ασφαλών λύσεων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η Mellon συνεργάζεται με τη THALES e-Security, τη Σουηδική Technology Νexus και πολλούς κατασκευαστές εξειδικευμένου εξοπλισμού (αναγνώστες, tokens, HSMs) για να προσφέρει λύσεις σε εφαρμογές που απαιτούν ασφαλή και ιεραρχημένη πρόσβαση σε δίκτυα.