Μηχανές Γραμματοσήμανσης

Οι χρήστες της μηχανής γραμματοσήμανσης εξοικονομούν χρήματα και από τον φάκελο που αποστέλλετε και από τα ταχυδρομικά τέλη. Οι εκπτώσεις δεν σταματούν εκεί! Με τη διαμόρφωση του φακέλου έτσι ώστε να διαβαστεί και να επικυρωθεί από την τεχνολογία αυτόματης διαλογής των ταχυδρομείων, η επιχείρησή σας μπορεί να έχει σημαντικές ταχυδρομικές εκπτώσεις στα πάγια έξοδα αποστολής.

Έντυπη Επικοινωνία

Συστήματα τροφοδοσίας, εκτύπωσης & εμφακέλωσης εγγράφων
Η Mellon Technologies εκπροσωπεί ηγετικές εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής συστημάτων έντυπης επικοινωνίας που καλύπτουν πλήρως τις πιο πολύπλοκες ανάγκες παραγωγής με μέγιστη ταχύτητα, ασφάλεια, ακρίβεια και ευελιξία. Στην Ελλάδα το 75% όλων των  ταχυδρομικών αποστολών που διεκπεραιώνονται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες γίνεται με συστήματα έντυπης επικοινωνίας της Mellon.