Λύσεις Χρηματοοικονομικού Ελέγχου

Η Mellon συνεργάζεται με τη Fiserv για να παρέχει στους οργανισμούς συστήματα και τεχνολογίες επιχειρησιακού μετασχηματισμού ώστε να μπορεί η επιχείρησή σας να λειτουργεί με βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Transaction Matching
Μια ισχυρή ‘state-based’ μηχανή επεξεργασίας, χρησιμοποιεί διαμορφώσιμους κανόνες για να πραγματοποιεί διεξοδικούς ελέγχους μεγάλου όγκου οικονομικών στοιχείων ως προς την ακρίβειά τους σε σχέση με προϋπολογισμένα αποτελέσματα.

Λύσεις Financial Crime Risk Management

Η Mellon συνεργάζεται με τη Fiserv για να παρέχει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συστήματα και τεχνολογίες που διαχειρίζονται περισσότερους τύπους κινδύνων από οποιαδήποτε άλλη λύση στην αγορά. Οι λύσεις μας σας δίνουν όχι μόνο στρατηγική άποψη του κινδύνου στα επιχειρησιακό σας δίκτυο, αλλά και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση και να αποφύγετε απώλειες.