Υποστήριξη Πωλήσεων & Προωθητικών Ενεργειών

Η Mellon βοηθά τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά, μέσα από μια σειρά υπηρεσιών ανάπτυξης εναλλακτικών δικτύων πώλησης και προώθησης.

Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Η Mellon υποστηρίζει έργα απαιτητικά σε ανθρώπινους πόρους, βοηθώντας τους πελάτες της να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και με μειωμένο κόστος σε στενά χρονοδιαγράμματα.

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, και τη φύση των διάφορων δραστηριοτήτων που καλούμαστε να υποστηρίξουμε, δημιουργούμε  την κατάλληλη ομάδα ανθρώπων με τις απαιτούμενες δεξιότητες  και ειδικότητες, ώστε να υλοποιούνται με τον πλεόν άρτιο τρόπο τα έργα που αναλαμβάνουμε.