Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Call Center

Η Mellon έχει σχεδιάσει μία σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών για να καλύπτει όλο τον κύκλο της επαφής με τον πελάτη (τηλεφωνική επαφή, παράδοση και επιστροφή αίτησης, εξακρίβωση δεδομένων, κτλ), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο αναβαθμισμένες υπηρεσίες τόσο στους πελάτες της όσο και στους καταναλωτές.

Υπηρεσίες Telemarketing & Εξυπηρέτησης Πελατών

Τα επίπεδα επιτυχίας της Mellon τόσο σε εισερχόμενες (inbound) όσο και σε εξερχόμενες (outbound) καμπάνιες, είναι στα υψηλότερα της αγοράς, γεγονός που μας καθιστά τη νούμερο ένα επιλογή των επιχειρήσεων που αξιολογούν κάθε επαφή ως έναν τρόπο να ενισχύσουν τη σχέση τους με τους πελάτες τους.

Ενημέρωση Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις

Η Mellon αποτελεί έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών με αποδεδειγμένη, πολυετή εμπειρία και ευρεία αναγνώριση από τον κλάδο.

Στη διάρκεια των ετών έχουμε χτίσει εκτενή εμπειρία στην ενημερώση οφειλετών σε κάθε χώρα, ενώ σας παρέχουμε ένα κεντροποιημένο κανάλι επικοινωνίας και την απαραίτητη εξειδίκευση για την ενημέρωση οφειλετών τοπικά.