Ο Όμιλος Εταιρειών Mellon προσφέρει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επιδιώκει να προσελκύει και να προσλαμβάνει τους πιο άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες. Είναι σημαντικό για εμάς να προσλαμβάνουμε επαγγελματίες με τις κατάλληλες δεξιότητες, εμπειρία και προσωπικότητα, αλλά και που ταιριάζουν με την κουλτούρα των εταιρειών μας. Αναζητούμε ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει σε υποψήφιους που θα αναλάβουν μελλοντικά θέσεις ευθύνης.